Przedszkola i żłobki

Zarówno niemowlęta jak i dzieci starsze potrzebują odpowiedniej troski, by prawidłowo się rozwijać. Mowa ludzka jest podstawowym sposobem komunikacji i to, w jaki sposób ukształtuje się we wczesnych latach, będzie miało wpływ na jakość życia w przyszłości.

By zadbać o właściwy rozwój mowy małych dzieci przygotowałam ofertę zajęć profilaktyczno-terapeutycznych, które mogą odbywać się również w Twoim przedszkolu lub żłobku.

Cele zajęć:

  • profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy
  • stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy oraz aktywności słownej małych dzieci
Opis zajęć:
  • ćwiczenia artykulacyjne wspierające prawidłową pracę narządów mowy
  • ćwiczenia fonacyjno-oddechowe wzmacniające głos oraz rozwijające prawidłowy wzorzec oddechowy
  • zajęcia tematyczne, rozwijające zasób słownictwa
  • logorytmika – zajęcia muzyczno-ruchowe zawierające elementy tańca, śpiew i grę na instrumentach, quizy muzyczne; pobudzanie aktywności słownej
  • ćwiczenia relaksacyjne – kończące zajęcia w grupie, wyciszające dzieci
Ponadto:
  • zajęcia indywidualne z dziećmi z wadami wymowy, zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy
  • praca z dziećmi małymi, mającymi problemy z prawidłowym ssaniem, żuciem, gryzieniem, połykaniem oraz samodzielnym jedzeniem i piciem
  • współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne