Szkoły rodzenia

Współcześni rodzice coraz bardziej świadomie angażują się w wychowywanie dzieci. Aby ułatwić im zdobywanie wiedzy na temat kształtowania i rozwoju mowy wyczekiwanego przez nich dziecka przygotowałam ofertę zajęć informacyjno - profilaktycznych dla szkół rodzenia.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami zajęć.

Cele zajęć:

  • propagowanie roli wczesnej interwencji logopedycznej w celu profilaktyki zaburzeń rozwoju mowy oraz wad wymowy małych dzieci
  • podniesienie świadomości przyszłych rodziców odnośnie wpływu stosowanych metod wychowawczych na prawidłowy rozwój mowy
Tematy omawiane podczas spotkania:
  • kształtowanie i rozwój mowy małego dziecka - od okresu prenatalnego do 7-8 roku życia, wyjaśnienie kluczowych pojęć: głużenie, gaworzenie, norma rozwojowa itd.
  • zabawy stymulujące prawidłowy rozwój mowy dziecka
  • bajka logopedyczna – na czym polega i w jakim celu ją stosować?
  • masaż logopedyczny twarzy – instruktaż dla rodziców
  • karmienie piersią, smoczek, butelka – jaki mają wpływ na kształtowanie mowy dziecka?
  • kiedy do logopedy? – w jakich sytuacjach szukać porady i na co zwrócić uwagę obserwując rozwój malucha (opóźnienia rozwoju mowy, wady słuchu, zbyt krótkie wędzidełko, problemy ze ssaniem, żuciem, gryzieniem, jąkanie wczesnodziecięce i inne)
  • pytania od rodziców